Oite

NOVO
BALLISTIC za daleko bacanje
DETALJNIJE
NOVO
GAMBERINO svijetli plavo
DETALJNIJE
NOVO
RED SHRIMP svijetli crveno
DETALJNIJE
PANIC EGI dvije akcije
DETALJNIJE
WEAK FISH egi realistična & oslabljena
DETALJNIJE
WOUNDED FISH egi realistična & oslabljena
Detaljnije
REAL FISH egi inspirirana prirodom
Detaljnije
WHITE KILLER egi jaki svjetleći efekt
Detaljnije
RETRO OITA fluo & uočljiva
Detaljnije
PREMIUM OITA duo boje
Detaljnije
PREMIUM AURI uočljiva & realistična
Detaljnije
DIAMOND OITA uočljiva & izdržljiva
Detaljnije
FLASH COLOR OITA nježna & uočljiva
Detaljnije
COLOR OITA nježna & izdržljiva
Detaljnije
FULL FLASH OITA flash & uočljiva
Detaljnije
FULL COLOR OITA uočljiva & izdržljiva
Detaljnije
SPECIAL OITA dugine boje
Detaljnije
ŽIVI ŠKAMP gambor
Detaljnije
CLASIC OITA klasik
Detaljnije
BIJELA OITA bijela gira
Detaljnije